میوه خشک موز | خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک موز

موز خشک شده ویژگی محصول: زمان ماندگاری: میوه خشک شده موزحداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه قرار

میوه خشک هلو | خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک هلو

میوه خشک هلو ویژگی محصول: زمان ماندگاری: میوه خشک شده هلو حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه

میوه خشک توت فرنگی | خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک توت فرنگی

توت فرنگی خشک ویژگی محصول : زمان ماندگاری: میوه خشک شده توت فرنگی حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت

میوه خشک کیوی | خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک کیوی

میوه خشک کیوی ویژگی محصول: زمان ماندگاری: میوه خشک شده کیوی حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه

میوه خشک شلیل| خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک شلیل

میوه خشک شلیل ویژگی محصول: زمان ماندگاری: میوه خشک شده شلیل حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه

میوه خشک پرتقال تو سرخ| خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک پرتقال توسرخ

میوه خشک پرتقال تو سرخ ویژگی محصول: مدت زمان ماندگاری: در صورت نگهداری در جای خنک و خشک بیش از 1 سال مواد اولیه:پرتقال تازه

میوه خشک انبه| خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک انبه

میوه خشک انبه ویژگی محصول: زمان ماندگاری: میوه خشک شده انبه حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه

میوه خشک آناناس | خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک آناناس

میوه خشک آناناس ویژگی محصول: زمان ماندگاری:میوه خشک شده آناناس حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه قرار

میوه خشک آلو | خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک آلو

میوه خشک آلو ویژگی محصول: زمان ماندگاری: میوه خشک شده آلو حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه

میوه خشک گلابی | خرید میوه خشک | قیمت میوه خشک | تولید میوه خشک | لیماک
میوه خشک گلابی

میوه خشک گلابی ویژگی محصول: زمان ماندگاری: میوه خشک شده گلابی حداقل ۱سال اگر درجای خنک و یا محیط سردخانه ای به صورت دمای ۵+درجه

تهران-شهرقدس، ۴۵متری کلهر، روبه روی پمپ بنزین ثارلله، دفتر شهرک صنعتی زاگرس، طبقه۲-واحد۴

راه های ارتباطی

ایمیل: info@limakfruit.com

تلفن: 09108806391

تلفن2: 09196019589

© محتوای سایت لیماک با ذکر منبع بلامانع میباشد.کلیه حقوق محفوظ میباشد.

طراحی شده توسط ایران طراحی